Početna / Aktuelnosti

Aktuelnosti

Image not exists

Revizijom Elektronske usluge - Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem ocijenjeno uspješno povezivanje poslodavaca i korisnika

Podgorica, 15. maj 2024.godine – Polazeći od činjenice da stručno osposobljavanje predstavlja kontinuiranu, programsku i sistemsku aktivnost za sticanje znanja, vještina i kompetencija za samostalno obavljanje poslova, DRI je sprovela reviziju elektronske usluge: Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem, u cilju provjere efiktivnosti elektronske usluge.

Image not exists

DRI: Implementacija projekata u vodoprivredi nije u dovoljnoj mjeri efikasna

Podgorica, 13. maj 2024. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i jedinica lokalne samouprave (Rožaje, Danilovgrad, Prijestonica Cetinje, Berane, Andrijevica i Žabljak) u implementaciji projekata u vodoprivredi.

Image not exists

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori u radnoj posjeti DRI

Podgorica, 10. maj 2024. godine  - Predsjedavajući Senatom, senator Nikola Kovačević i senator Zoran Jelić sastali su se sa šefom Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Ingveom Engstromom i predstavnicom Delegacije EU za oblast upravljanja javnim finansijama, Małgorzatom Skocińskom.

Image not exists

DRI: Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore realizovala 32 od 52 preporuke date u Izvještaju o reviziji za 2021. godinu

Podgorica, 08. maj 2024. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka, datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore za 2021. godinu, a koje su zahtjevale nakon sprovedene druge kontrole dalje praćenje.

Image not exists

DRI: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu realizovao veći broj preporuka

Podgorica, 07.maj 2024.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u reviziji  Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu  za 2022. godinu.

Image not exists

DRI predstavila Konačan izvjestaj revizije uspjeha „Uspješnost sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori"

Podgorica, 29. april 2024. godine  - DRI je na  sedmoj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, predstavila Konačan izvjestaj revizije uspjeha „Uspješnost sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja u Crnoj Gori" i  izvještaj Regionalne paralelne revizije učinka realizacije Cilja održivog razvoja 5 - Postizanje rodne ravnopravnosti, koja je sprovedena uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN).