Baner

Podgorica, 20. januar 2015. godine – Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu sa članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju izbori održani dana 26.01.2014. godine u Ulcinju.

Podgorica, 12. decembar 2014. godine - Shodno članu 23 Zakona o finansiranju političkih partija DRI je izvršila reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 18 (osamnaest) političih partija koje su u 2013. godine ostvarile prihode u većem iznosu od 10.000,00€.

Podgorica, 11. decembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske Alternative za 2013. godinu.

Podgorica, 02. decembar 2014. godine – U skladu s Odlukom o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana revizija za 2014. godinu Državne revizorska institucije, donešenoj od strane Senata, 22. jula 2014.godine, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju pravilnosti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i sistema nabavki Ministarstva odbrane. 

Podgorica, 01. decembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Mojkovac za 2013. godinu.

Podgorica, 28. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu.

Podgorica, 27. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2013. godinu.

Podgorica, 26. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu.

Beograd, 20. novembar 2014.godine – U Beogradu, održana je dvodnevna regionalna konferencija državnih revizorskih institucija „Revizija političkih partija – regionalna iskustva“.

Brisel, 19. novembar 2014. godine – U Briselu, član Senata, dr Branislav Radulović prisustvovao je sastanku Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici, koji je bio posvećen redovnom praćenju realizovanih i planiranih aktivnosti shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Podgorica, 18. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2013. godinu.

Podgorica, 17. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2013. godinu.

Strana 47 od 57