Baner

Podgorica, 17. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Državnog arhiva Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 16. oktobar 2018. godine – Na osnovu člana 4 i 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu.

Dubrovnik, 14. oktobar 2018. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović, na poziv generalnog revizora Ureda za reviziju Hrvatske prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, održanom u Dubrovniku, 11-12. oktobra 2018. godine. Domaćin ovog Kontakt komiteta bio je Ured za reviziju Hrvatske.

Podgorica, 11. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2017. godinu.

Podgorica, 10. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu.

Priština, 7. oktobar 2018. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator Nikola N. Kovačević su uzeli učešće na tematskoj konferenciji „Uloga i uticaj vrhovnih revizorskih institucija u obnovi povjerenja društva u javni sektor“ koja se organizovala povodom 15 godina postojanja Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, 4. oktobra t.g. u Prištini.

Ljubljana, 8. oktobar 2018 – Državna revizorska institucija učestvovala je na obuci na temu „Troškovno računovodstvo“ koja je organizovana u Ljubljani u periodu od 02-04. oktobra 2018. godine.

Priština, 8. oktobar 2018 – Revizori Odeljenja za reviziju uspjeha su učestvovali na treningu „Revizija uspjeha koja je održana u Prištini u periodu od 1-3. oktobra.

Podgorica, 05. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Uprave za vode za 2017. godinu.

Podgorica, 4. oktobar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga“.

Podgorica, 1. oktobar 2018. godine - U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, 24. septembra 2018. je održan sastanak čije su teme bile konkretizacija oblika saradnje između ta dva organa, kao i analiza pojedinih članova Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Podgorica, 28. septembar 2018. godine – Predstavnici Generalnog direktorata za budžet, Raymond Hill i Salvador Bertomeu-Hernandez posjetili su Državnu revizorsku instituciju u okviru redovne misije.

Strana 20 od 57