Baner

Podgorica, 1. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“.

Podgorica, 27. jun 2019 – Senatori Zoran Jelić i Radule Žurić, sekretarka Institucije Mihaela Popović zajedno sa saradnicima održali su danas sastanak sa predstavnicima Svjetske banke povodom razmatranja Ocjene javnih rashoda i fiskalne odgovornosti (PEFA).

Podgorica, 25. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za 2018. godinu.

Podgorica, 21. jun 2019. godine -  Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za 2018. godinu.

Podgorica, 20. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu.

Stokholm, 18. jun 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić, sekretar Mihaela Popović, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose Marija Žugić i državni revizor Špiro Mijović je učestvovala na četvrtoj radionici na temu „Izvještavanja u finansijskoj reviziji“.

Podgorica, 06. Jun, 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaja DRI o reviziji Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu.

Podgorica, 04. jun 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja centra za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima za 2018. godinu.

Podgorica, 24. Maj 2019. godine - Državna revizorska institucija izvršila je kontrolnu reviziju informacionog sistema Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Podgorica, 17. maj 2019. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i reviziju pravilnosti poslovanja centara za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu.

Tirana, 10. maj 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, u sastavu Nikola Kovačević, Senator i Zoran Jelić, Senator učestvovali su na dvodnevnom seminaru u organizaciji Svjetske Banke i SIGMA-e, pod podrškom Fonda za jačanje odgovornosti i povjereničkog okruženja (SAFE) na temu „Jačanje Parlamenta – Odnos sa VRI u cilju jačanja učinka eksterne revizije u zemljama Zapadnog Balkana“.

Priština, 7. maj 2019. godine – Predsjednik Državne revizorske institucije Crne Gore, dr Milan Dabović učestvovao je na konferenciji koju je organizovala Nacionalna kancelarija za reviziju Kosova na temu „Parlamentarni nadzor javnih finansija“.

Strana 14 od 57