Baner

Podgorica, 16. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenost poslovanja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu sa zakonima, drugim propisima i aktima.

Podgorica, 9. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja JZU Dom zdravlja Budva za 2018. godinu sa zakonima, drugim propisima i aktima.

Podgorica, 2. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije  za 2018. godinu.

Podgorica, 23. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 22. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Pokreta za promjene za 2018. godinu.

Podgorica, 19. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 18. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Liberalne partije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 17. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 16. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“. Cilj revizije je bio da utvrdi efikasnost inspekcijskog nadzora nad pravnim licima (objektima) koja se bave priređivanjem igara na sreću i efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti naplate i kontrole prihoda budžeta od koncesione naknade za priređivanje igara na sreću.

Podgorica, 8. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu.

Varšava, 1. jul 2019. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju, Marija Žugić učestvovali su na sastanku Kontakt komiteta vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije od 27-28. juna t.g. u Varšavi.  

Podgorica, 1. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“.

Strana 13 od 57