Baner

Podgorica, 31. mart 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanke sa SIGMA ekspertima povodom godišnje SIGMA eksterne ocjene reforme javne uprave.

Podgorica, 23. mart 2021. godine - Na održanoj 7. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, na osnovu člana 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, utvrdio je Nacrt Budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu.

Podgorica, 23.mart 2021.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović dao je izjavu za Jutarnji program Radio televizije Crne Gore, koju integralno objavljujemo na internet stranici Državne revizorske institucije.

Podgorica, 22. mart 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“.

Podgorica, 12. mart 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je virtuelni sastanak sa delegacijom Državne revizorske institucije radi prikupljanja informacija potrebnih za pripremu redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda.

Podgorica, 04. mart 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali na VIII Međunarodnom eSeminaru o integritetu u organizaciji Državne revizorske institucije Republike Mađarske.

Podgorica, 04.03.2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti raspolaganja sopstvenim prihodima i sprovođenja javnih nabavki JPU „Đina Vrbica“.

Podgorica, 26. februar 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su drugom danu Konferencije posvećenoj saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, koju je podržala Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Podgorica, 26. februar 2021. godine – Predsjednik Senata Državne revizorske institucije dr Milan Dabović sastao se sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem.

Podgorica, 25. februar 2021. godine – Konferencija posvećena saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, podržana od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju, održana je danas u Skupštini Crne Gore.

Podgorica, 21. februar 2021. godine – Državna revizorska institucija demantuje informaciju, koju su objavili određeni mediji da je „Državna revizorska institucija donijela odluku o uništavanju arhivske građe“.

Podgorica, 18.februar 2021. godine – Senator Državne revizorske institucije Crne Gore, Nikola Kovačević, učestvovao je na konferenciji koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije i Ambasade Velike Britanije.

Strana 2 od 57