Baner

Podgorica, 07. maj 2021.godine – Član Senata dr Branislav Radulović i načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na Osmoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je razmatran  Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021.godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Podgorica, 05. maj 2021. godine - Predsjednik Senata dr Milan Dabović i  senator Nikola N. Kovačević su učestovali na sedmoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode na kojoj je razmatran Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2021. godinu i Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2021. godinu za budžetske potrošačke jedinice  iz oblasti ljudskih, manjiskih prava i sloboda.

Podgorica, 4. maj 2021.godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović, senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić i državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović su učestovali na desetoj sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na kojoj je razmatran Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu.

Podgorica, 29. april 2021.godine – Državna revizorska institucija je sprovela reviziju uspjeha na temu „Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru“.

Podgorica, 28. april 2021. godine – Članovi Koordinacione radne grupe, senator Zoran Jelić i državna revizorka – načelnik u sektoru I Mihaela Popović i član Operativnog tima za Program reforme upravljanja javnim finansijama, državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić učestvovali su na Follow up sastanku Dijaloga o Programu reforme upravljanja javnim finansijama između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata Evropske komisije za susjedstvo i proširenje (DG NEAR), koji je održan 26. aprila u formatu video konferencije.

Podgorica, 16. april 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali u peer-review misiji Evropske komisije, koja je bila posvećena ocjeni napretka i dosadašnjeg funkcionisanja Agencije za sprječavanje korupcije.

Podgorica, 14. april 2021. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i senatorom, Zoranom Jelićem, sekretarkom Institucije, Dobrilom Glomazić i državnom revizorkom - rukovoditeljkom odeljenja za međunarodnu saradnju Marijom Žugić, učestvovali su u radu XI online Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija.

Podgorica, 14. april 2021. godine - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, na zahtjev Državne revizorske institucije, dana 7. aprila 2021. godine dostavilo je Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu utvrđen na 17. sjednici Vlade održanoj 30. marta 2021.godine. Istovremeno, Ministarstvo je obavijestilo Državnu revizorsku instituciju da dostavljeni dokument nije izmijenjen u odnosu na prethodno revidirani, kao i da nije bilo promjena u elektronskoj bazi podataka Glavne knjige Trezora.

Podgorica, 14. april 2021. godine - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, na osnovu zahtjeva Državne revizorske institucije je dostavilo Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Na osnovu člana 26 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i člana 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Institucija je izvršila analizu indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Podgorica, 12. april 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“.

Podgorica, 01. april 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope, g-đom Miroslavom Milenović i g.Jussi Bright.

Podgorica, 1. april 2021.godine – Povodom objavljenog saopštenja sa 17. sjednice Vlade Crne Gore održane 30. marta 2021. godine, u kojem je navedeno da je Vlada na predmetnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Prijedlog zakona o budžetu za 2021. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu, Državna revizorska institucija je uputila zahtjeve Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za dostavu navedenih dokumenata.

Strana 1 od 57