Banner

Podgorica, 15. mart 2019. godine – Mihaela Popović, sekretar Institucije i Ivan Marojević, državni revizor – rukovodilac Odeljenja za praćenje fiskalne odgovornosti su prisustvovali obuci koja se realizuje kroz projekat Svjetske banke u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom finansija Crne Gore.

Podgorica, 4. mart 2019 – Senat Državne revizorske institucije usvojio je Odluku od logu Državne revizorske institucije.

Podgorica, 1. mart  2019. godine – U petak, 1. marta 2019. godine u Podgorici je održano svečano otvaranje projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela“.

Podgorica, 26. februar 2019. godine – Državni revizori su prisustvovali seminaru u organizaciji Instituta računovođa i revizora Crne Gore na temu „Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i prijave poreza na dobit pravnih lica“.

Podgorica, 21. februar 2019. godine – Predavači iz Instituta računovođa i revizora CG održali su trodnevnu obuku državnim revizorima na temu „Obračunsko računovodstvo sa konkretnim primjerima knjiženja pojedinih transakcija (imovine, obaveza, prihoda, rashoda, pasivnih i aktivnih vremenskih razgraničenja kao i finansijskog rezultata)“.

Podgorica, February 13th, 2019 - National Audit Office of Sweden organized a workshop on the topic of applying the methodology for performing compliance audits in Podgorica on the 12th and 13th of February.

Podgorica, February 12th, 2019 - Senator Zoran Jelić and the Secretary of the Institution Mihaela Popović attended the follow up of the sixth meeting of the Special Working Group for Public Administration Reform (PAR) formed between the European Commission and Montenegro.

Podgorica, February 11th, 2019 - The State Audit Institution, in cooperation with SIGMA, held the first Team building workshop on February 7th and 8th.

Sarajevo, January 25th, 2019 - The delegation of the State Audit Institution of Montenegro attended an expert meeting on the topic of materiality in the public sector audit with a focus on the compliance audit, organized by the Audit Office of the institutions of Bosnia and Herzegovina.

Podgorica, 21. januar 2019. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 24 (dvadeset i četiri) političkih subjekata koji su u 2017. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Podgorica, 28th December 2018 – In line with the Rulebook on program and manner of taking the exam for obtaining state auditor's certificate, the SAI organized a December exam for state auditor.

Podgorica, 26th December 2018. – At 41st session, the Committee on Tourism, Agriculture, Ecology and Spatial Planning had consultative hearing on the topic “Implementation of assessments and positions of the Committee on Tourism, Agriculture, Ecology and Spatial Planning on the considering of recommendations of the Final Report of SAI on the audit of the financial statement of the Public Enterprise Regional Water Supply Company for Montenegrin Coast Budva for 2016”.

Page 16 of 57