Baner

Potpisan Sporazum o saradnji s Vrhovnom državnom revizorskom institucijom Republike Albanije

Podgorica, 12. jul 2013. godine – Dr Milan Dabović, član Senata Državne revizorske institucije Crne Gore i dr Bujar Leskaj, Predsjednik Vrhovne državne revizorske institucije Republike Albanije potpisali su danas u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore Sporazum o saradnji.

Sporazum o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Vrhovne državne revizorske institucije Republike Albanije zaključen je u skladu sa principima uzajamnog poštovanja, povjerenja i zajedničke saradnje kao i u skladu sa opšte priznatim principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI).

 

Sporazum je potpisan u cilju unapređenja saradnje ove dvije revizorske institucije kroz razmjenu stručnih znanja i iskustava na polju primjene međunarodno priznatih standarda u reviziji javnog sektora i primjene dobre EU prakse.