Baner

Održan sastanak članova Senata i predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U cilju realizacije zaključaka Skupštine Crne Gore, koji se odnose na Kombinat aluminijuma a.d. Podgorica, dana 04. jula 2013. godine, u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) održan je sastanak članova Senata DRI, dr Branislava Radulovića i dr Milana Dabovića sa predstavnicima Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), gosp. Veselinom Vučkovićem, zamjenikom VDT-a i gosp. Miljanom Radović, zamjenicom VDT-a.

Tom prilikom dodatno su razmijenjene informacije od značaja za rad oba državna organa u cilju izvršenja njihovih, Ustavom definisanih nadležnosti. Shodno ranijem dopisu VDT-a, danas je DRI dostavila državnim tužiocima traženu dokumentaciju, koja se odnosi na izvršenu reviziju državnih garancija.

Istovremeno, danas je od strane predstavnika Vlade Crne Gore u Odboru direktora KAP-a, gosp. Nebojše Dožića i gosp. Dragana Mijovića, izvršnog direktora, Državnoj revizorskoj instituciji dostavljen najveći dio tražene dokumentacije, koja se odnosi na poslovanje KAP-a, u cilju vršenja provjere - revizije dugova ovog privrednog društva.

U cilju kompletiranja dokumentacije i obezbjeđivanja svih uslova za vršenje predmetne revizije sjutra će državni revizor DRI u službenim prostorijama KAP-a, dodatno napraviti uvid u predmetnu dokumentaciju i obaviti razgovor sa odgovornim licima zaduženim za finansijsko upravljanje ovim privrednim društvom.

 

Služba za informisanje DRI