Baner

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovala na XI EUROSAI Kongresu

Podgorica, 14. april 2021. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i senatorom, Zoranom Jelićem, sekretarkom Institucije, Dobrilom Glomazić i državnom revizorkom - rukovoditeljkom odeljenja za međunarodnu saradnju Marijom Žugić, učestvovali su u radu XI online Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija.


XI EUROSAI Kongresa bio je posvećen prezentovanju rezultata rada EUROSAI organizacije i izvještaja EUROSAI radnih grupa s fokusom na realizaciju Strateškog plana EUROSAI za period 2017 – 2023. godine, kao i razmatranju i usvajanju ključnih administrativnih dokumenata za nastavak rada EUROSAI organizacije. Na EUROSAI Kongresu, odobreni su izvještaji o aktivnostima EUROSAI predsjedništva, Generalnog sekretarijata EUROSAI-a, finansijski izvještaji EUROSAI organizacije za period 2017-2020. godine, kao nacrt budžeta EUROSAI-a za period 2022-2024. godine. Za dva člana Upravnog odbora EUROSAI imenovana je VRI Ujedinjenog kraljevstva i Litvanije, dok su VRI Hrvatske i Bugarske imenovani za revizore EUROSAI-a za naredni trogodišnji period.  Kongres je okupio predstavnike 48 vrhovnih revizorskih institucija članica EUROSAI organizacije, kao i mnogobrojne posmatrače.


Domaćin XI EUROSAI Kongresa je bila Vrhovna revizorska institucija Republike Češke. Naredni XII EUROSAI Kongres biti održan u Izraelu, 2023.godine.