Baner

Saopštenje sa sjednice nadležnog Kolegijuma povodom dostavljenog Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Podgorica, 14. april 2021. godine - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, na zahtjev Državne revizorske institucije, dana 7. aprila 2021. godine dostavilo je Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu utvrđen na 17. sjednici Vlade održanoj 30. marta 2021.godine. Istovremeno, Ministarstvo je obavijestilo Državnu revizorsku instituciju da dostavljeni dokument nije izmijenjen u odnosu na prethodno revidirani, kao i da nije bilo promjena u elektronskoj bazi podataka Glavne knjige Trezora.

Nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata i rukovodilac Kolegijuma i Zoran Jelić, senator i član Kolegijuma izvršio je poređenje Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019.godinu, usvojenog na sjednici Vlade održanoj 4.juna 2020.godine, dostavljen dopisom br: 06-2839/1 od 9. juna 2020. godine (DRI br: 40111/20-011-149/170 od 9. juna 2020. godine) sa Predlogom zakona utvrđenim na sjednici Vlade održanoj 30. marta 2021.godine, dostavljen dopisom br: 06-1771/1 od 2. aprila 2021. godine (DRI br: 01-035/21-665/5 od 7. aprila 2021.godine). Upoređivanjem predloženih zakona utvrđeno je da normativni dio, cifarski  iznosi iskazani u članovima 1 i 2, kao i sumarno iskazani primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iskazani u članu 3 su istovjetni u oba dokumenta. Upoređivanje podataka iskazanih po potrošačkim jedinicama, kao i obrazloženja predloženih zakona izvršeno je po slučajnom uzorku i tom prilikom nijesu utvrđene razlike.  Uočene tehničke razlike nijesu relevantne.

U dopisu upućenom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet ukazano je da je Državna revizorska institucija izvršila reviziju i izradila Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu usvojenog na sjednici Vlade održanoj 4.juna 2020.godine, dostavljenog dopisom br: 06-2839/1 od 9.juna 2020. godine (DRI br: 40111/20-011-149/170 od 9.juna 2020. godine). Izvještaj o predmetnoj reviziji dostavljen je Skupštini u zakonskom roku. Državna revizorska institucija ostaje pri nalazima utvrđenim u dostavljenom Izvještaju.

Zvanični dopis upućen Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore sa dopisom Ministarstva finansija i socijalnog staranja u vezi sa zahtjevom DRI za dostavljanje Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu  je integralno objavljen na stranici Državne revizorske institucije.

Dopis upućen Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine povodom dostavljenog Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu

Dopis Ministarstva finansija i socijalnog staranja povodom dostavljenog Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu