Baner

Analiza indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Podgorica, 14. april 2021. godine - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, na osnovu zahtjeva Državne revizorske institucije je dostavilo Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Na osnovu člana 26 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i člana 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Institucija je izvršila analizu indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata i Nikola Kovačević, član Kolegijuma i senator na sjednici održanoj 7. aprila 2021. godine razmotrio i usvojio Informaciju o analizi indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Analiza indikatora fiskalne odgovornosti, urađena je na bazi podataka navedenih u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, preliminarnih podataka o izvršenju budžeta Crne Gore za 2020. godine, kao i Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Ocjena indikatora je izvršena poređenjem Plana 2021 i Plana 2020. godine, kao i Plana 2021. godine i izvršenja 2020. godine.

Informacija o analizi indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu je objavljena na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije i ista je dostavljena Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Analiza indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu