Baner

Kontrola realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu

Podgorica, 29. decembar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu.

U Konačnom izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu, Društvu je dato ukupno 12 preporuka.

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica je u roku dostavilo plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka, a 3.10.2019. godine i Izvještaj o realizaciji preporuka izdatih u Konačnom izvještaju o reviziji za 2017. godinu. S obzirom da je jedan broj preporuka iz Izvještaja bio u fazi realizacije, Državna revizorska institucija je u cilju kontinuiranog izvještavanja o realizaciji preporuka zatražila novi izvještaj, koji je Društvo dostavilo 29.10.2020. godine.

Pregledom i provjerom tačnosti navoda iz dostavljenog Izvještaja utvrđeno je da je DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, od 12 datih preporuka, realizovalo 6 (šest) preporuka, nije realizovalo 2 (dvije) preporuke, djelimično realizovalo 3 (tri) preporuke, dok je 1 (jedna) preporuka u fazi realizacije.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu je objavljen na internet stranici.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu