Baner

Saopštenje za javnost

Zbog interesovanja javnosti i sredstava informisanja Senat DRI, na sjednici održanoj 21. decembra 2020 godine, usvojio je sljedeću izjavu za javnost:

Vlada Crne Gore, shodno članu 100 Ustava Crne Gore, vodi unutrašnju politiku, predlaže budžet i završni račun, a shodno članu 8 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ako tokom fiskalne godine dodje do povećanja planiranih izdataka ili smanjenja planiranih primitika, vrši uravnoteženje budžeta.

Takođe, utvrđeno je da Ministarstvo finansija, shodno članu 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ako se godišnji zakon o budžetu ne donese  do 31 decembra tekuće godine za narednu fiskalnu godinu potrošačkim jedinicama odobrava sredstva od 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini. DRI upozorava da se shodno ovom članu organskog zakona o budžetu odobrenje sredstava se vrši potrošačkim jedinicama koje su utvrđene godišnjim zakonom o budžetu, usvojenim od strane Skupštine Crne Gore, za prethodnu godinu.

Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, u članu 34 utvrdjuje da budžet sadrži izdatke potrošačkih jedinica po organizacionoj, funkcionalnoj, ekonomskoj, progarmskoj i projektnoj klasifikaciji i shodno tome privremeno finansiranje moguće je samo kod zakonom utvrđenih potrošačkih jedinica.

Za tačnost i pravilnost izvršenja budžeta, shodno članu 39 organskog zakona o budžetu odgovoran je ministar finansija.

U skladu sa svojim nadležnostima DRI će prilikom revizije završnog računa budžeta za 2020 godinu , a na osnovu člana 144 Ustava i člana 5 stav 2 Zakona o DRI utvrditi „pravilnost finansijskih i drugih radnji sujekta revizije u cilju vrednovanja uskladjenosti sa važećim zakonima i drugim propisima“, te da li je isti sastavljen u skladu sa Zakonom o budžetu za tekuću godinu i o tome izvjestiti Skupštinu Crne Gore.

Polazeći od činjenice da DRI, na osnovu saznanja pribavljenih revizijom, a u skladu sa članom 21 Zakona o DRI, može savjetovati Skupštinu i Vladu o pojedinačnim finansijskim mjerama i važnim propisima, Senat DRI ostaje otvoren u dijelu pružanja svojih saznaja i mišljenja, po pozivu ovih insitucija.