Baner

Online radionica „Revizija troškova povezanih sa COVID 19“ u organizaciji SIGMA-e

Podgorica, 15. decembar 2020. godine – Na inicijativu međunarodne organizacije SIGMA-e, održana je online radionica za vrhovne revizorske institucije članice Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda za planiranje i sprovođenje revizija troškova povezanih sa pandemijom COVID 19.

Predstavnici Državne revizorske institucije, na čelu sa predsjednikom Senata dr Milanom Dabovićem i senatorom Zoranom Jelićem su govorili o uticaju COVID-a 19 na javne finansije u Crnoj Gori, kao i o budućim planovima u vezi sa revizijom sredstava za suzbijanje ove pandemije. Predsjednik Senata je u svom izlaganju istakao da je pandemija u Crnoj Gori, kao i svugdje u svijetu imala značajan uticaj na živote građana i da je prouzrokovala smanjenje prihoda budžeta u odnosu na prethodnu godinu, odnosno potrebu fiskalnog prilagođavanja kroz povećanje potreba zdravstvenog sistema. Imajući u vidu uticaj i posljedice izazvane pandemijom koronavirusa, Državna revizorska institucija je prepoznala značaj upravljanja i trošenja sredstava u vrijeme pandemije izazvane COVID-om 19 i s tim u vezi, Instrukcijama za godišnje planiranje revizija su planirane revizije trošenja ovih sredstava.


Na radionici je istaknut značaj uloge vrhovnih revizorskih institucija u prepoznavanju izazova koje je donela pandemija COVID-19 i da je uloga VRI da podrže pragmatičan, fleksibilan pristup koji daje odgovore i promoviše odgovornost i fleksibilnost što je neophodno za održavanje povjerenja u javne politike i institucije.

Pored vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Mreže, na radionici su učestvovali predstavnici Evropske komisije i to g. Florian Hauser iz Generalnog direktorata za proširenje i g. Salvador Bertomeu Hernandez iz Generalnog direktorata za budžet. Evropska unija je pokrenula paket podrške od 3,3 milijarde eura za Zapadni Balkan, za rješavanje socijalno-ekonomskih problema usljed posljedica COVID-19. Paket podrške pruža trenutnu pomoć u iznosu od 38 miliona eura za nabavku medicinske opreme i uspostavlja dugoročni ekonomski i investicioni plan za oporavak regiona. EU je usmjerila 389 miliona eura iz IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) za rješavanje trenutnih problema usljed ekonomske krize i usmjerila je 455 miliona eura za paket ekonomskog aktiviranja regiona u bliskoj saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama. EU je takođe predložila 750 eura vrijedan makro-finansijski paket pomoći za Zapadni Balkan i paket pomoći od 1,7 milijardi eura iz Evropske investicione banke.

Pored ove radionice, SIGMA će početkom naredne godine organizovati još dvije radionica koje će biti posvećene razmjeni iskustava i podršci vrhovnih revizorskih institucija članica Mreže u sprovođenju efektivnih revizija u okruženju Covid 19 kao i reviziji uspjeha i reviziji usklađenosti sprovođenja programa osmišljenih za suzbijanje pandemije.