Baner

Članak predsjednika Senata dr Milana Dabovića u mjesečnom časopisu Evropskog revizorskog suda na temu „Težnja za pridruživanjem Evropskoj uniji: dodatna vrijednost za Crnu Goru i eksternu reviziju – gledište VRI zemlje kandidata“

Podgorica, 30. novembar 2020. godine – U mjesečnom Journal časopisu Evropskog revizorskog suda „Ostvarivanje dodate vrijednosti EU“, objavljen je članak predsjednika Senata dr Milana Dabovića na temu „Težnja za pridruživanjem Evropskoj uniji: dodatna vrijednost za Crnu Goru i eksternu reviziju – gledište VRI zemlje kandidata“.

Predsjednik Senata je govorio o uloženim značajnim naporima Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i o uticaju ovog procesa na rad Državne revizorske institucije. S ciljem intenziviranja aktivnosti na planu ispunjavanja planiranih reformi i ostvarivanja rezultata u svim oblastima, Crna Gora već duži niz godina uspješno koristi finansijska sredstva Evropske unije, posebno sredstva koja su Crnoj Gori dostupna kroz Instrument pretpristupne podrške (IPA). Kao korisnik sredstava Evropske unije, Državna revizorska institucija je realizovala razvojne projekte sa partnerima članicama Evropske unije, koji su pružili značajnu ekspertsku podršku na planu razvoja revizorske prakse i unapređenja metodologija u skladu sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija. S tim u vezi, predsjednik je u tekstu predstavio pozitivne rezultate ostvarene tokom realizacije projekata u oblasti eksterne revizije koji su finansirani kroz IPA sredstva.

Imajući u vidu značaj nadzora korišćenja sredstava Evropske unije, predsjednik Senata se takođe u mjesečnom časopisu osvrnuo na ulogu DRI na ovom polju i posebno istakao nalaze i preporuke iz dvije revizije, koje su obuhvatile ocjenu korišćenja IPA sredstava od strane crnogorskih institucija u cilju jačanja kapaciteta u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Članak predsjednika Senata dr Milana Dabovića je objavljen na zvaničnoj internet stranici Evropskog revizorskog suda.

ECA Journal European adding valu