Baner

Nove aktivnosti i pravci saradnje prezentovani na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština

Podgorica, 19. novembar 2020. godine – Senator Državne revizorske institucije Zoran Jelić zajedno sa revizorima iz Sektora V je učestvovao na četvrtom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA), koji je organizovan putem online platforme. 


Na četvrtom sastanku EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština razmatrano je sprovođenje tri strateška cilja iz Plana rada ove Radne grupe za period 2020. godine, kao i nacrt Plana aktivnosti za period 2021-2023. godine. S tim u vezi, predstavljeni su rezultati istraživanja u vezi sa primjenom revizorskog uzorkovanja u revizijama lokalne samouprave i analizom administrativnog nadzora opština, kao i plan na izradi istraživanja vezano za metode i načine praćenja implementacije preporuka datih u izvještajima o reviziji lokalne samouprave. Na sastanku se takođe razgovaralo o mogućnosti sprovođenja koordinisane revizije na temu kvaliteta pružanja usluga građanima tokom pandemije COVID 19 kroz korišćenje sopstvenih sredstava opština.


Na virtuelnom sastanku je prisustvovalo 70 predstavnika iz 27 zemalja članica ove Radne grupe, kao i predstavnik OECD-a i EURORAI-a (Evropska organizacija regionalnih revizorskih institucija).

Državna revizorska institucija Crne Gore će naredne godine biti domaćin V Godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminara na temu upravljanja imovinom opština.

Nacionalna revizorska institucija Litvanije kao predsjedavajući EUROSAI Radne grupe za reviziju opština koordinira radom ove Radne grupe, koju trenutno čini 27 evropskih vrhovnih revizorskih institucija.