Baner

Obuka za državne revizore o najboljim praksama u reviziji političkih subjekata u organizaciji Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici

Podgorica, 15. novembar 2020. godine – Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici kroz realizaciju projekta "Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku faza II", kao zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope za Jugoistočnu Evropu je realizovala obuku za državne revizore na temu najboljih praksi u reviziji političkih subjekata, u periodu od 12-13. novembra t.g. u Podgorici.

Cilj obuke je bio oslanjanje na iskustva i lekcije naučene iz prethodnih revizorskih ciklusa kako bi se odgovorilo na izazove s kojima se susrela i suočila DRI prilikom vršenja revizije političkih subjekata. Ovaj pristup ima za cilj da ojača revizorske rezultate i kapacitete DRI za otkrivanje i istraživanje korupcije i prevare kroz postupke revizije.

Skup je u ime Državne revizorske institucije otvorio senator Nikola N. Kovačević, dok je državna revizorka - rukovoditeljka Odeljenja u sektoru IV Violeta Kovačević govorila o nadležnostima DRI shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji, kao i rezultatima dosadašnjeg rada DRI na polju revizije godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata. Tokom obuke, eksperti Savjeta Evrope su prezentovali primjere evropske i međunarodne prakse sa uobičajenim izazovima, nejasnoćama i problemima u vršenju reviziju političkih subjekata.


Obuci je prisustvovao revizorski kadar iz sektora IV, koji je između ostalog zadužen za reviziju političkih subjekata.