Baner

Objavljen Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine

Podgorica, 2. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju misije i nadležnosti Državne revizorske institucije.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine sadrži Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Izvještaj DRI o realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu, Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini, kao i izvode iz 44 pojedinačne revizije izvršene u periodu oktobar 2019 – oktobar 2020. godine.

DRI je, u izvještajnom periodu, izvršila: 16 pojedinačnih finansijskih revizija i revizija pravilnosti; 3 revizije uspjeha; 1 reviziju informacionog sistema; 1 kontrolnu reviziju; 8 revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2019. godinu i 15 revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2018. godinu, koje nijesu ušle u prethodni izvještaj Državne revizorske institucije. U izvršenim pojedinačnim finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti, DRI je dala ukupno 215 preporuka i 32 mišljenja (11 pozitivnih, 12 uslovnih i 9 negativnih), kao i 3 mišljenja i 38 preporuke kod 3 revizije uspjeha. DRI je dala ukupno 63 preporuka i 16 mišljenja (8 pozitivnih, 6 uslovnih i 2 negativna) u izvještajima o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja 8 političkih subjekata za 2019. godinu, dok je kod 15 revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2018. godinu, koje nijesu ušle u prethodni izvještaj Državne revizorske institucije dato ukupno 91 preporuka i 30 mišljenja (14 pozitivnih, 9 uslovnih i 7 negativnih).

Do kraja 2020. godine, Državna revizorska institucija planira izvršiti sljedeće revizije i to: dvije revizije uspjeha na temu „Efikasnost upravljanja Jedinstvenim registrom privrednih subjekata (CRPS)“ i „Efikasnost upravljanja vanrednim situacijama u morskom prostoru usljed izlijevanja nafte i otrovnih materija“; šest finansijskih revizija i revizija pravilnosti - JU Službeni list Crne Gore za 2019. godinu; JU Dom starih Grabovac Risan za 2019. godinu; Završni račun budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu; Završni račun budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu; Agrobudžet Crne Gore; JZU Dom zdravlje Berane za 2019. godinu; jednu reviziju informacionog sistema - Elektronske usluge eUprave i 1 reviziju presjeka - Naplata i evidencija sopstvenih prihoda u lokalnim samoupravama u okviru kategorije 71 –Tekući prihodi.

Pored okolnosti prouzrokovanih pandemijom korona virusom, Državna revizorska institucija je u izvještanom periodu ostala posvećena ispunjavanju svojih obaveza pregovaračkog procesa i intenziviranju aktivnosti na realizaciji Strateškog plana razvoja DRI za period 2018 – 2022. godine.

U Godišnjem izvještaju DRI takođe je prezentirana saradnja sa Skupštinom, Vladom Crne Gore, državnim organima i civilnim sektorom, aktivnosti na realizaciji Strateškog plana razvoja DRI za period 2018-2022. godine i obaveza iz pregovaračkog procesa, rezultati IPA projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela“, kao i druge aktivnosti realizovane u izvještajnom periodu.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar  2019 – oktobar 2020. godine je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2019 - oktobar 2020. godine