Baner

Objavljen Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Ministarstva ekonomije: Program zaštite intelektualne svojine za 2019. godinu

Podgorica, 30. oktobar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije program: Zaštita intelektualne svojine odnosno nekadašnjeg Zavoda za intelektualnu svojinu za 2019. godinu i usklađenosti poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Nakon sprovedenih radnji državnih revizora i podnijetih zapisnika, Kolegijum, u sastavu Radule Žurić, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i Zoran Jelić, član Senata – član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti Ministarstva ekonomije program: Zaštita intelektualne svojine za 2019. godinu.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da Ministarstvo ekonomije program: Zaštita intelektualne svojine za 2019. godinu nije finansijske transakcije i poslovne aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladila sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Ministarstvo ekonomije je dužno da izvrši podrobnu analizu podataka o preusmjeravanjima sredstava u toku godine i obrazloženja zahtjeva za dodjelom budžetskih sredstava na početku godine, a u cilju donošenja zaključka o politici planiranja potrebnih sredstava programa Zaštita intelektualne svojine za narednu budžetsku godinu. Takođe je dužno poštovati odredbe Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i da izvještaje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima redovno podnosi poreskom organu u propisanim rokovima pogotovo ako se ima u vidu redovnost u isplati ličnih i ostalih primanja u ovoj potrošačkoj jedinici. Za potrebna nepopunjena radna mjesta, u skladu sa zakonskim rješenjima, Ministarstvo treba da sprevede postupak javnog oglašavanja i prijem shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima. Isplatilac prihoda je dužan da za isplaćene naknade po osnovu ugovora o djelu obračuna i uplati i porez na dohodak i doprinose za socijalno osiguranje.

Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Ministarstva ekonomije: Program zaštite intelektualne svojine za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Ministarstva ekonomije - Program zaštita intelektualne svojine za 2019. godinu