Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Ispitni centar za 2019. godinu

Podgorica, 27. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JU Ispitni centar za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (Senator – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj JU Ispitni centar  za 2019. godinu, uz skretanje pažnje i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Ispitni centar za 2019. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja JU Ispitni centar utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru i Zakonom o radu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Ispitni centar za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Ispitni centar za 2019. godinu