Baner

DRI objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost planiranja i povraćaja sredstava po osnovu kontribucija“

Podgorica, 22. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha na temu „Efikasnost planiranja i povraćaja sredstava po osnovu kontribucija“.

Predmet revizije su aktivnosti koje sprovode odgovorne institucije u cilju efikasnijeg planiranja i povraćaja sredstava iz članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama. Cilj revizije je bio da se utvrdi da li organi preduzimaju odgovarajuće mjere kako bi obezbijedili efikasno planiranje i povraćaj sredstava po osnovu kontribucija. Revizijom je obuhvaćen period 2013-2019. godine i dokumentacija  Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva nauke koji su obuhvaćeni uzorkom.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), je utvrdio da sistem planiranja sredstava po osnovu kontribucija (za kontrolisani period 2013 - 2019. godina) nije bio u dovoljnoj mjeri efikasan, a u dijelu povraćaja sredstava po osnovu kontribucija bio je efikasan. Postojeći sistem planiranja i povraćaja sredstava po osnovu  kontribucija zahtijeva dodatna poboljšanja u dijelu efikasnijeg planiranja i vođenja evidencije finansijskih obaveza, odnosno izdataka po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama i zaključenih međunarodnih sporazuma i ugovora.

Na osnovu iznesenih nalaza i zaključaka, vrhovna državna revizija (DRI) je izradila preporuke za Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo nauke, čija će realizacija doprinijeti poboljšanju sistema upravljanja finansijskim obavezama po osnovu kontribucija.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost planiranja i povraćaja sredstava po osnovu kontribucija“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost planiranja i povraćaja sredstava po osnovu kontribucija“