Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu

Podgorica, 31. jul 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije i podnijetih revizorskih zapisnika, Kolegijum DRI u sastavu Radule Žurić (rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za obeštećenje za 2019. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu nije utvrđeno da postoje materijalno značajne greške ili odstupanja od zvanično prezentiranih finansijskih izvještaja. Transakcije finansiranja iskazane su u skladu sa godišnjim zakonom o budžetu, evidentirane u Glavnoj knjizi trezora, a isplate registrovane u okviru Konsolidovanog računa Državnog trezora. Revizijom je, takođe, utvrđeno da Fond za obeštećenje u svojim godišnjim finansijskim izvještajima, od 2014. godine prikazuje ukupno utrošena sredstva za obeštećenje, koja su isplaćivana sa računa budžeta u korist računa poslovnih banaka, koje su prijavili korisnici obeštećenja. Time je ispoštovana preporuka Državne revizorske institucije iz prethodnog revizorskog izvještaja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je u periodu od 2018. do 2019. godine Fond obezbijedio dosljednu i potpunu primjenu Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Revizijom je utvrđeno da četiri jedinice lokalne samouprave, na dan 31.12.2019. godine, nijesu u potpunosti izmirile obaveze prema Fondu za obeštećenje. Naime, opština Bar, Ulcinj, Rožaje i Kolašin, na dan 31.12.2019. godine, nijesu u potpunosti izmirile obaveze prema Fondu za obeštećenje, shodno članu 44 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, u ukupnom iznosu od 281.985,00€.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za obeštećenje za 2019. godinu