Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti

Podgorica, 31. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti. Cilj revizije je bilo ispitivanje primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti kako bi se dobilo uvjerenje o poštovanju normi Zakona o informacionoj bezbjednosti, Uredbe o mjerama informacione bezbjednosti i Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike u dijelu koji se odnosi na informacionu bezbjednost.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Radule Žurić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Senata – član Kolegijuma), je utvrdio da je Uprava za statistiku donijela većinu podzakonskih akata i da ih u najvećoj mjeri primjenjuje.

S obzirom da je revizijom utvrđeno da Uprava za statistiku nije donijela sva interna akta, Državna revizorska institucija je dala određen broj preporuka Upravi za statistiku u cilju unapređenja funkcionisanja njenog informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti.

Konačan Izvještaj o reviziji informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji informacionog sistema Uprave za statistiku u dijelu primjene i poštovanja mjera informacione bezbjednosti