Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Kolašin

Podgorica, 30. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene Kontrolne revizije i Izjašnjenja Opštine Kolašin, a u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, Poslovnikom Državne revizorske institucije i Smjernicama za izradu, praćenje i kontrolu preporuka, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Zoran Jelić (Senator-rukovodilac Kolegijuma) i Radule Žurić (Senator-član Kolegijuma), usvojio je konačni Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Kolašin.

Državna revizorska institucija je prilikom revizije Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2017. godinu, izradila ukupno 23 preporuke, od kojih se 22 preporuke odnose na Opštinu i 1 preporuka na drugi državni organ.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je od dvadeset dvije (22) preporuke koje su date Opštini jedanaest (11) preporuka realizovano, četiri (4) nijesu realizovane, dok je sedam (7) preporuka djelimično realizovano. Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je preporuka koja je data drugom državnom organu, odnosno Ministarstvu finansija realizovana.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da i dalje postoje značajni nedostatci u evidenciji: obaveza i imovine Opštine, naplati prihoda Opštine i nedosljedne primjene zakonskih propisa kod obračuna dodataka na zarade.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Kolašin je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Kolašin