Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja“

Podgorica, 29. jul 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha na temu „Efikasnost upravljanja projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja“. Cilj revizije je bio da se utvrdi da li se projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja sprovode u skladu sa stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa.

Revizijom je obuhvaćen period 2017-2019. godine i dokumentacija  Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i Uprave javnih radova, u čijoj nadležnosti su planiranje i realizacija projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja. Uzorkom revizije bilo je obuhvaćeno 4 od ukupno 6 kapitalnih projekta koje je Uprava javnih radova realizovala u periodu 2017-2019. godine i to: Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici; Rekonstrukcija i adaptacija objekta Dom zdravlja „Nova varoš“ i Dom zdravlja „Stara Varoš u Podgorici; Rekonstrukcija prostora za HLA laboratoriju i tipizaciju i Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma), je utvrdio da postojeći sistem planiranja, realizacije i izvještavanja kapitalnih projekata - izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja nije efikasan.

Ministarstvo zdravlja ne sprovodi u dovoljnoj mjeri efikasno postupak pripreme predloga projekata iz oblasti zdravstva za kapitalni budžet, naročito u dijelu: sagledavanja stvarnih potreba javnih zdravstvenih ustanova, stvaranja neophodnih uslova uslova za postupak predlaganja kapitalnih projekata i podnošenja predloga kapitalnih projekata u skladu sa obavezama utvrđenim postojećim pravnim okvirom.

Komisija za ocjenjivanje projekata u 2019. godini nije  sprovodila postupak vrednovanja predloga kapitalnih projekata u skladu sa uslovima koji su utvrđeni Odlukom o  izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata , na osnovu potpune i vjerodostojne dokumentacije.

Ministarstvo finansija u periodu 2017-2019. godine nije u potpunosti sprovodilo postupak izrade kapitalnog budžeta, u dijelu obezbjeđivanja ispunjenosti osnovnih i dopunskih uslova (kriterijuma) za predlaganje projekata za kapitalni budžet propisanih  važećim Odlukama , odnosno vršenju nadzora (budžetski inspektor) nad sprovođenjem istih .

Uprava javnih radova nije u dovoljnoj mjeri efikasna u dijelu izvještavanja, dok su u dijelu realizacije kapitalnih projekata potrebna dodatna poboljšanja.

Na osnovu nalaza i zaključaka, DRI je dala Ministarstvu zdravlja, Komisiji za ocjenjivanje projekata, Ministarstvu finansija i Upravni javnih radove preporuke čija će realizacija doprinijeti uspješnijem upravljanju projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost upravljanja projektima  izgradnje i rekonstrukcije objekata zdravlja”