Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave“

Podgorica, 15. jun 2020. godine - Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji uspjeha na temu „Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave“, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Optimizacija javne uprave i efikasnost rada zaposlenih u organima državne uprave predstavlja jedno od aktuelnih tema u Crnoj Gori. Ispitivanja su pokazala da se u proteklom periodu bilježi rast broja ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima i s tim u vezi i rast utrošenih sredstava po tom osnovu. 

Cilj ove revizije je bio utvrditi da li organi državne uprave preduzimaju adekvatne mjere, u cilju efikasnijeg upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima kao i da li organi državne uprave, kao i organ zadužen za inspekcijski nadzor vrše odgovarajući nadzor i kontrolu zaključenih ugovora o djelu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma) je ocijenio da upravljanje ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima nije dovoljno uspješno u organima državne uprave i da aktivnosti organa državne uprave i uspostavljene prakse u procesu planiranja, kontrolnih mehanizama i izvještavanja o efektima realizovanih ugovora ne osiguravaju uspješno upravljanje istima.

Postojeće prakse pokazuju da se planiranje svodi na procjenu potrebnih sredstava za ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima na osnovu izvršenja u prethodnom periodu, dok se sredstva za ugovore o dopunskom radu ne planiraju. Zahtjevi  za budžetskim sredstvima, u većini slučajeva, ne sadrže analize, odgovarajuća obrazloženja potreba i očekivane efekte angažovanja putem ugovora, tako da Ministarstvo finansija prilikom odobravanja budžeta potrošačkim jedinicama ne posjeduje sve relevantne informacije.

U organima državne uprave nije uspostavljen adekvatan nadzor i kontrola sprovođenja zaključenih ugovora. Nijesu definisana jedinstvena pravila i procedure u pogledu angažovanja (izbora) lica putem ugovora, visine naknade, trajanja ugovora, izvještavanja o obavljenom poslu, potrebnih stručnih kvalifikacija i sl., tako da nije obezbijeđeno da će se ugovoreni poslovi obaviti na najbolji način i po najboljoj cijeni. Odgovarajuće izvještavanje o efektima realizacije zaključenih ugovora nije obezbjeđeno, a za određeni dio ugovora (ugovori o dopunskom radu) nijesu, kroz finansijske izvještaje, dostupni podaci o izdacima po osnovu istih, pa odgovarajuće informacije nijesu dostupne nadležnim institucijama, a samim tim ni javnosti.

Izvještaj o reviziji uspjeha sadrži preporuke upućene Ministarstvu finansija, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu ekonomije, Upravi za nekretnine, Upravi za statistiku, Ministarstvu javne uprave – Odeljenje upravne inspekcije kao i organima državne uprave (42) koji su obuhvaćeni upitnikom. Realizacija preporuka će doprinijeti uspješnijem upravljanju ugovorima i transparentnijem trošenju budžetskih sredstava.

Izvještaj o reviziji uspjeha “Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave”