Baner

Državna revizorska institucija domaćin Konferencije „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“

Pržno, 24. februar 2020. godine – Državna revizorska institucija u saradnji sa SIGMA -om bila je domaćin Konferencije na temu „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticaja revizije“, koja je održana 20-21. februara u Pržno.


Konferenciju je otvorio predsjednik Senata, dr Milan Dabović koji je istakao da Državna revizorska institucija predstavlja značajan mehanizam parlamentarne kontrole nad izvršnom vlašću i veoma je važno da, ne ugrožavajući svoju nezavisnu funkciju, pruža podršku Parlamentu, na način što će istaći revizorske nalaze koji bi mogli imati najveći efekat za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. „Javnost postavlja sve veća očekivanja pred vrhovne revizorske institucije i Parlament, zahtjevajući konkretne rezultate i efekte kontrole. Pored parlamentarne rasprave u radnim tijelima Skupštine i plenarnog zasijedanja, jedan od načina ostvarivanja parlamentarne kontrole jeste održavanje javnih kontrolnih saslušanja, povodom izvještaja o reviziji, kojima se dodatno preispituje odgovornost subjekata revizije u vezi nalaza vrhovnih revizorskih institucija“, objasnio je Dabović. „Uspjeh naših uticaja umnogome zavisi od našeg zajedničkog djelovanja, kao i kvalitetne komunikacije i razmjene informacija sa Parlamentom. Jedino na taj način možemo jačati naš uticaj i stvoriti dodatne vrijednosti za dobrobit građana“, poručio je Dabović.


Pored predsjednika Senata, uvodna izlaganja imali su potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Branimir Gvozdenović i šef programa SIGMA, Gregor Virant. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore je istakao da „DRI ne radi samo monitoring na kvalitetan i efikasan način, nego je to jedna od rijetkih institucija, koja želi da poveća efikasnost i transparentnost drugih institucija. O tome se mnogo ne priča, ali kada se pažljivo pogledaju te preporuke i ogroman trud koji revizori realizuju, zna se da je to na dobrobit svake institucije“. Šef programa SIGMA je kazao da reforma javne uprave ima nekoliko stubova, a jedan od njih je upravljanje javnim finansijama, a tu bitno mjesto, kako je dodao, imaju eksterna i interna revizija, kao i rad državnih revizorskih institucija. „Vi, zajedno sa parlamentima, ste ti, koji pozivaju Vladu na odgovornost zbog upotrebe javnih sredstava, zbog transparentnosti, zakonitosti, djelotvornosti i efikasnosti korišćenja javnih sredstava“, istakao je Virant.


Cilj Konferencije je bila razmjena iskustva i primjera dobrih praksi zemalja članica Evropske unije i država članica Mreže u primjeni praktičnih alata za razmatranje izvještaja DRI sa posebnim aspektom na održavanje efektivnih parlamentanih saslušanja povodom ključnih revizorskih nalaza i preporuka kao i razgovor o koristima sistema izvjestioca koji bi se mogao koristiti kao efikasan alat za jačanje uticaja rada DRI.

Na Konferenciji su učestvovali visoki predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i Parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije, Turske i Kosova zajedno sa međunarodnim ekspertima iz Računskog suda Njemačke, Letonije, Parlamenta Švedske. Ova Konferencija je organizovana u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropsku uniju i Evropskog revizorskog suda.


Nakon održane konferencije, organizovan je bilateralni sastanak sa generalnim revizorom Državne revizorske institucije Sjeverne Makedonije, g. Maksimom Acevskim. Predsjednik Senata dr Milan Dabović i senatori Nikola Kovačević i Zoran Jelić su razgovarali sa generalnim revizorom Sjeverne Makedonije o reviziji završnog računa budžeta države i finansijskoj i organizacionoj nezavisnosti s posebnim fokusom na politiku zapošljavanja.