Baner

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i senator Nikola Kovačević na Konferenciji „Značenje i značaj članstva u INTOSAI: Uticaj i koristi za vrhovne revizorske institucije“

Priština, 16. februar 2020. godine – Na poziv generalnog revizora Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, g. Besnika Osmanija, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjednikom Senata dr Milanom Dabovićem je učestvovala na međunarodnoj konferenciji na temu „Značenje i značaj članstva u INTOSAI: Uticaj i koristi za vrhovne revizorske institucije“, koja je održana 12. februara 2020. godine u Prištini.Delegaciju DRI, pored predsjednika Senata dr Milana Dabovića su činili senator Nikola N. Kovačević i državni revizor u sektoru I, Ivana Jovićević.

Međunarodna konferencija je organizovana u okviru tri panela i to „Značenje i značaj članstva u INTOSAI: uticaj i koristi za vrhovne revizorske institucije“, „Uticaj revizija i uloga Trezora u upravljanju javnim finansijama“ i „Kako primjeniti ISSAI standarde – najbolja praksa“.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, kao panelista učestvovao je u radu Konferencije na temu „Uticaj revizija i uloga Trezora u upravljanju javnim finansijama“.


Učesnici ovog skupa su bili visoki predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Švedske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Poljske, Turske, Finske, Albanije, Sjeverne Makedonije, kao i predstavnici Evropskog revizorskog suda.