Baner

Realizacija preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu

Podgorica, 27. januar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu.

U Konačnom izvještaju o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu dato je ukupno 13 preporuka.

Pregledom i provjerom realizacije preporuka iz dostavljenog Izvještaja utvrđeno je da je Agencija, od 13 preporuka realizovala 4 preporuke, 3 preporuke su djelimično realizovane, 5 preporuka nijesu realizovane, dok se realizacija 1 preporuke nije mogla utvrditi.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Realizacija preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu