Baner

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije

Skupština Crne Gore je na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Shodno Zaključku Skupštine, Vlada je dužna poštovati i ispunjavati sve preporuke DRI date u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu. Takođe, Vlada je u obavezi pratiti realizaciju svih preporuka Državne revizorske institucije koje se odnose na pojedinačne revizije izvršene u periodu oktobar 2018 - oktobar 2019. godine i preporuka koje se ponavljaju iz ranijeg perioda, i o tome kvartalno izvještavati Skupštinu Crne Gore.

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije