Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu

Podgorica, 29. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Radule Žurić, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske unije Albanaca  za 2018. godinu sastavljen u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim navedeno u Izvještaju  pod tačkom 10.1.5- Blagajničko poslovanje i tačkom 10.2.2- Troškovi.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalno značajnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13)  Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,  Zakona o računovodstvu, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru koja reguliše oblast službenih putovanja, Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu izvršena je kontrola realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu utvrđeno je da je od ukupno dvanaest preporuka subjekt revizije nije realizovao sedam preporuka, djelimično realizovao četiri preporuke, dok se realizacija preporuke vezano za prijavu slobodnih radnih mjesta Zavodu za zapošljavanje nije mogla provjeriti.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu sa Izjašnjem subjekta revizija na Preliminarni izvještaj i Odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2018. godinu