Baner

Delegacija DRI Crne Gore na EUROSAI-AFROSAI seminaru na temu sprovođenja revizije Ciljeva održivog razvoja

Lisabon, 28. novembar 2019. godine -  Delegacija Državne revizorske institucije u sastavu senator Nikola N. Kovačević i senator dr Branislav Radulović učestvovala je na seminaru pod nazivom „Razmjena iskustava o reviziji Ciljeva održivog razvoja – pogled iz različih regiona“, održanom 21-22. novembra u Lisabonu.


Ovaj seminar predstavlja prvu zajedničku inicijativu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i Afričke organizacije vrhovnih revizorskih institucija (AFROSAI). Na skupu, učesnici su govorili o praksama i iskustvima u oblasti sprovođenja revizije Ciljeva održivog razvoja i UN Agende za održivi razvoj 2030, spremnosti država za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, izgradnji nacionalnih kapaciteta za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, kao i o doprinosu vrhovnih revizorskih institucija ciljevima održivog razvoja.

Domaćin seminara je bio Računski sud Portugala, koji je obilježio 630. godišnjicu Finansijsko monetarne institucije Portugala – Kuće računa i 170. godišnjicu Računskog suda ove zemlje.