Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2018. godinu

Podgorica, 28. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI  Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator  DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i pozitivno mišljenje na reviziju pravilnosti sa skretanjem pažnje na navedeno u Izvještaju pod tačkom 3.5.1.2- Potraživanja, 3.5.2.1- Prihodi i tačkom 3.5.2.2 -  Troškovi  goriva i reprezentacije.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke  za 2018. godinu izvršena je kontrola realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke  za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke  za 2018. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao preporuku koja se odnosi na pravdanje svih troškova adekvatnom i potpunom dokumentacijom, dok preporuka vezano za dodatno dokumentovanje troškova upotrebe sopstvenog vozila u službene svrhe fiskalnim računima o potrošnji goriva nije realizovana.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2018. godinu