Baner

Delegacija DRI na Regionalnoj radionici „Strategije i tehnički pristupi jačanju saradnje između parlamenata i VRI“

Podgorica, 14. novembar 2019. godine – Delegacija DRI koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović je učestvovala u radu Regionalne radionice „Strategije i tehnički pristupi jačanju saradnje između parlamenata i VRI“, u organizacii Svjetske banke i Skupštine Crne Gore, u periodu od 12-14. novembra t.g. u Podgorici.


Ova radionica predstavlja nastavak regionalnog seminara o vrhovnim revizorskim institucijama i odborima za finansije i javne račune, koji je bio održan u maju 2019. godine u Tirani u organizaciji Svjetske banke i OECD-ov Program za podršku unapređenju sistema državne uprave (SIGMA). Na ovom seminaru, predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata zemalja Zapadnog Balkana su utvrdili pojedinačne akcione planove za jačanje odnosa i međusobne saradnje.

Regionalna radionica pružila je platformu stručnjacima iz parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija kako bi: (i) se međusobno informisali o sprovođenju institucionalnih akcionih planova koji su dogovoreni tokom Regionalnog seminara održanog u Tirani maja 2019. godine; (ii) razmijenili prakse i saželi strategije/tehničke pristupe jačanju saradnje između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija; i (iii) istražili kako da se dovedu na najviše tačke koristi saradnje prilikom korišćenja različitih vrsta revizije ili nadzora konkretnih subjekata, kao što su preduzeća u državnom vlasništvu.


Predstavnici Državne revizorske institucije su predstavili napredak ostvaren u odnosu na akcioni plan za jačanje saradnje sa Skupštinom i istaknuli područja za dalji napredak.

Na regionalnoj radionici govorilo se o upotrebi memoranduma o saradnji koji služi vrhovnim revizorskim institucijama i parlamentima kao alat za ostvarivanje djelotvornije saradnje. Državna revizorska institucija i Skupština Crne Gore su u maju 2018. godine potpisale Protokol o saradnji, kojim su definisane mjere za unaprjeđenje međusobne saradnje u cilju ostvarivanja djelotvorne budžetske kontrole i promovisanja odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija.

Radionica je poslužila učesnicima da razmjene iskustva i izrade zaključke vezano za pitanja oko razumjevanja izvještaja o reviziji, korišćenja izvještaja o reviziji za provjeru učinkovitosti javnog sektora, praćenja primjene preporuka i rada Vrhovnih revizorskih institucija na polju planiranja i izrade budžeta.

Na osnovu razmjenjenih iskustava učesnika i zaključaka sa radionice biće osmišljene smjernice koje će poslužiti vrhovnim revizorskim institucijama i parlamentima Zapadnog Balkana kao vodič za izradu protokola o saradnji.