Baner

Učešće predstavnika DRI na EUROSAI Konferenciji za mlade u Londonu

London, 13. novembar 2019. godine - Državni revizor u Odjeljenju za pojedinačne revizije u Sektoru I, Špiro Mijović je učestvovao na četvrtoj Konferenciji Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) za mlade u periodu od 4-7. novembra t.g. u Londonu. 

Tema EUROSAI Konferencije za mlade je bila relevantnost. Učesnici konferencije su razgovarali o stalnim promjena okruženja, kako tehnološkim, socijalnim i političkim klimama koje se konstantno razvijaju. Vrhovne revizorske institucije moraju se prilagoditi ovakvim promjenama okruženja kako bi osigurale uticaj svog rada.

Tokom konferencije pokrenute su brojne značajne teme, koje su učesnicima pružili odgovore na pitanja kako vrhovne revizorske institucije mogu osigurati da ih vrednuje izvršna, zakonodavna i sudska grana vlasti; kako vrhovne revizorske institucije mogu osigurati svoju nezavisnost od pritiska javnosti, medija i vlasti; kako vrhovne revizorske institucije mogu osigurati da javnost i mediji vjeruju u njihov rad i kako se vrhovne revizorske institucije mogu smatrati vjerodostojnim.

Državni revizor je prisustvovao na radionicama koje su bile organizovane u okviru ove konferencije i to na temu: digitalizacije – izazovi i rizici, VRI Austrije; automatske kontrole, prednosti i mane; VRI Norveške i kako ostati važan za zakonodavnu vlast, VRI Hrvatska.

Domaćin ove Konferencije je bila Nacionalna kancelarija za reviziju Velike Britanije, dok će naredna konferencija biti održana u Helsinkiju, Finska.