Baner

Učešće predstavnika DRI na radionici o digitalnoj reviziji u Skoplju

Skoplje, 11. novembar 2019. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovali su na radionici o digitalnoj reviziji koja je održana 6. i 7. novembra 2019. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija. 

Delegaciju su činili: Biljana Bulatović - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema, Tatjana Čelebić - stariji saradnik državnog revizora i Mladen Đukić savjetnik za informacione tehnologije.

Na skupu su razmatrane teme u vezi sa revizijom IT sistema, digitalnim revizijama, korišćenjem digitalne tehnologije i alata u sprovođenju revizija. Razgovarano je o pristupu, izazovima i naporima vrhovnih revizorskih institucija (VRI) u vršenju IT i digitalne revizije. Razmatrani su problemi sa kojma se susrijeću VRI u razvoju digitalne revizije, kao i naporima u rješavanju izazova povećane digitalizacije javnog sektora.

VRI su predstavile svoja iskustva iz oblasti vršenja IT revizija i revizija digitalnih usluga. Dalje je razgovarano o strateškim pitanjima, a razmijenjeni su i stavovi vezano za buduće aktivnosti i vršenju paralelne IT revizije.

Predstavnici Državne revizorske institucije, razmijenili su iskustva sa kolegama iz vrhovnih revizorskih institucija Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Letonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Škotske, kao i Evropskog revizorskog suda iz Luksemburga.

Domaćin radionice su bili Zavod za državnu reviziju Sjeverne Makedonije i SIGMA, a radionica je održana u skladu s Planom rada Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda za period 2018-2020. godine.