Baner

Bilateralna posjeta Nacionalnoj kancelariji za reviziju Bugarske

Sofija, 6. novembar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, državni revizor Anela Čengić i državni revizor - rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić boravila je u bilateralnoj posjeti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Republike Bugarske, od 4-5. novembra t.g. u Sofiji. Bilateralna posjeta je organizovana na poziv predsjednika NAO Bugarske, g. Tzvetana Tzvetkova.

Predsjednici su istakli značaj jačanja bilateralne saradnje i međusobne podrške dviju institucija u razvoju revizije javnog sektora u skladu sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija.


Pored predsjednika NAO Bugarske, delegaciju Crne Gore su primili potpredsjednik Toško Todorov i član NAO Bugarske, Emil Evlogiev.

Tokom dvodnevne posjete, predstavnici DRI Crne Gore, Anela Čengić i Marija Žugić predstavili su delegaciji NAO Bugarske iskustva u vršenju revizije prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore i saradnje sa zainteresovanim stranama i komunikacione politike. Delegacije su takođe razgovarale o organizacionim strukturama, nadležnostima dviju institucija i sistemu kontrole kvaliteta revizija.