Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2018. godinu

Podgorica, 1. novembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Radničke partije za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI  Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja Radničke partije sa zakonskim i drugim propisima.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao preporuke date u Izvještaju o reviziji za 2017. godinu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2018. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

 Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2018. godinu