Baner

Objavljen Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2018 – oktobar 2019. godine

Podgorica, 31. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2018 – oktobar 2019. godine, koji predstavlja objedinjenu i sažetu cjelinu svih realizovanih aktivnosti u okviru djelatnosti DRI u izvještajnom periodu, prvenstveno aktivnosti na realizaciji plana revizije.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2018 – oktobar 2019. godine sadrži Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu, Izvještaj DRI o realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu, Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2018. godini, kao i izvode iz 41 konačnog izvještaja o pojedinačnim revizijama izvršenim u periodu oktobar 2018 – oktobar 2019. godine.

Revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu obuhvaćena je

provjera računske tačnosti, provjera primitaka i izdataka, kapitalnog budžeta i transakcija finansiranja. Dato je ukupno 16 preporuka koje imaju za cilj unapređenje poslovanja budžetskih korisnika i učvršćivanje fiskalne discipline.

U izvještajnom periodu, DRI je izvršila 41 reviziju i to: 16 pojedinačnih finansijskih revizija i revizija pravilnosti; 3 revizije uspjeha; 1 reviziju informacionog sistema; 3 kontrolne revizije; 10 revizija političkih subjekata za 2018. godinu i 8 revizija političkih subjekata za 2017. godinu, koje nijesu ušle u prethodni Godišnji izvještaj DRI. U izvršenim pojedinačnim finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti, DRI je dala ukupno 185 preporuka i 37 mišljenja (19 pozitivnih, 12 uslovnih i 6 negativna), kao i 3 mišljenja i 75 preporuka u izvršenim revizijama uspjeha. Kod tri kontrolne revizije, konstatovano je da je od ukupno 58 datih preporuka, realizovano 46 preporuka, 5 djelimično realizovano, 6 nije realizovano, dok je započeta realizacija 1 preporuke. DRI je dala ukupno 67 preporuka i 20 mišljenja (7 pozitivnih, 9 uslovnih i 4 negativna) u izvještajima o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja 10 političkih subjekata za 2018. godinu, kao i 47 preporuka i 16 mišljenja (9 pozitivnih, 5 uslovnih i 2 negativna) u izvještajima o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja 8 političkih subjekata za 2017. godinu, koje nijesu ušle u prethodni izvještaj Državne revizorske institucije.

Do kraja 2019. godine, DRI će izvršiti pojedinačne finansijske revizije i revizije pravilnosti i to: Agrobudžet Crne Gore, Institut za javno zdravlje, Opština Plav, kao i revizije godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja 15 političkih subjekata za 2018. godinu (Bošnjačka stranka; Radnička partija; Građanski pokret URA; Prava Crna Gora; Hrvatska građanska inicijativa; Crnogorska; Albanska alternativa; Demokratska unija Albanaca; Nova demokratska snaga (FORCA); Demokratska partija; Demokratska srpska stranka; Demokratski savez Albanaca; Biram Bar – Biram Crnu Goru; Pozitivna Crna Gora; Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore.

U Godišnjem izvještaju DRI takođe je prezentirana saradnja sa Skupštinom, Vladom Crne Gore, državnim organima i civilnim sektorom, aktivnosti na realizaciji Strateškog plana razvoja DRI za period 2018-2022. godine i obaveza iz pregovaračkog procesa, kao i druge aktivnosti realizovane u izvještajnom periodu. U cilju ispunjavanja postavljenih mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja XXXII Finansijska kontrola, posebno su usmjerene aktivnosti na daljem usklađivanju revizorske metodologije sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija. Državna revizorska institucija je započela realizaciju IPA Projekta pod nazivom „Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela“, čijim će se sprovođenjem značajno doprinijeti unapređenju procesa vršenja revizija i razvoju institucionalnih kapaciteta DRI.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar  2018 – oktobar 2019. godine je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine