Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori - zaštita od šumskih požara

Podgorica, 28. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”.

Subjekti revizije obuhvaćeni predmetnom revizijom bili su: Ministarstvo unutrašnjih poslova (Direktorat za vanredne situacije); Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore; Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Uprava za šume; JP Nacionalni parkovi CG i opštine – uzorak (Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Berane i Pljevlja). Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Radule Žurić (član Kolegijuma) je utvrdio da Crna Gora ima ograničene kapacitete za zaštitu od šumskih požara i da je potrebno, kao odgovor na rizik od istih, preduzeti odgovarajuće mjere i radnje.

Suočeni sa prognozom da će, između ostalog, doći do povećanja ugljendioksida (2xCO2) sa svim posljedicama koje ta promjena nosi na klimatske uslove (produženje požarne sezone, češći i žešći šumski požari, kraći povratni intervali požara), potrebne su promjene sadašnje požarne politike i ubrzano osposobljavanje savremenog protivpožarnog sistema, koji će biti sposoban odgovoriti na pojavu i učestalost šumskih požara. U sistemu organizacije za zaštitu šuma od požara, koji nije podržan odgovarajućim informacijskim servisom i bazom podataka, u kojem nije izvršena odgovarajuća procjena rizika, mapiranje opasnosti i zoniranje, u kojem nema adekvatnog nadzora nad izvršavanjem zadataka, svake se sezone kreće gotovo od početka. Nedostaci u koordinaciji, neadekvatna i nedovoljna oprema i posebno nedovoljno poznavanje i procjena vjerovatnoće i posljedica potencijalne opasnosti  ograničavaju kapacitet protivpožarnog sistema. DRI je, na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, identifikovala postojanje problema i slabosti, koje ograničavaju uspješnost sistema protivpožarne zaštite. Shodno navedenom, DRI ocjenjuje da Crna Gora još uvijek nema uspostavljen dovoljno efikasan sistem zaštite od šumskih požara.

Na osnovu iznesenih nalaza i zaključaka, u cilju eliminisanja revizijom evidentiranih nepravilnosti, propusta i nedostataka i uspostavljanja efikasnog protivpožarnog sistema, kako bi se umanjili štetni efekti požara na šume Crne Gore, vrhovna državna revizija je dala preporuke Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktorat za vanredne situacije (8 preporuka), Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja (9 preporuka), Upravi za šume (6 preporuka), Ministarstvu održivog razvoja i turizma (2 preporuke), jedinicama lokalne samouprave (9 preporuka) i Vladi Crne Gore – Koordinacionom timu za zaštitu i spašavanje (8 preporuka).

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori - zaštita od šumskih požara je dostupan na zvančnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara”