Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja Diplomatskih predstavništava Crne Gore u Italiji, Vatikanu i Njemačkoj za 2018. godini

Podgorica, 25. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti materijalno finansijskog poslovanja diplomatsko konzularnih predstavništava Crne Gore u Italiji, Vatikanu i Njemačkoj za 2018. godinu, kao i reviziju aktivnosti Ministarstva koje se odnose na poslovanje navedenih DKP-a.

Predmetnom revizijom je revidirano materijalno finansijsko poslovanje Ambasade Crne Gore u Italiji sa sjedištem u Rimu, Ambasada Crne Gore pri Svetoj Stolici i Suverenom Viteškom Malteškom Redu u Vatikanu, Ambasade Crne Gore u Njemačkoj sa sjedištem u Berlinu i Generalnog konzulata Crne Gore u Njemačkoj sa sjedištem u Frankfurtu za 2018. godinu, kao i aktivnosti Ministarstva koje se odnose na poslovanje navedenih predstavništava.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije i izjašnjenja dostavljenog mejlom 14.10.2019. godine, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI Zoran Jelić - član Kolegijuma izražava uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja revidiranih diplomatskih predstavništava sa propisima. Revizijom pravilnosti finansijsko-materijalnog poslovanja revidiranih diplomatskih  predstavništva utvrđene su   neusklađenosti poslovanja istih sa: Uredbom o vrstama postupaka javnih nabavki i načinu njihovog sprovođenja za diplomatsko konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG i budžete opština, kao i sa internim aktima Ministarstva kojim je uređeno poslovanje DKP-a (Interno pravilo o materijalno finansijskom poslovanju DKP-a (član 5, čl. 8, čl.15 i čl.16), Pravilnik o zapošljavanju lokalnog osoblja, Pravilnik o službenim vozilima DKP-a, Instrukcija Ministarstva o vođenju konzularnih knjiga i Uputstvo Ministarstva o vođenju blagajne za konzularne prihode i sl.).

Revizijom pravilnosti finansijskih i drugih radnji Ministarstva vanjskih poslova koje se odnose na poslovanje  revidiranih diplomatskih predstavništava su utvrđene neusklađenosti sa Zakonom  o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugih primanjima za vrijeme rada u diplomatsko konzularnim predstavništvima, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG i budžete opština. U cilju unapređenja  računovodstvenih evidencija i efikasnije kontrole finansijkog izvještavanja u diplomatskim predstavništvima Ministarstvo je u 2018. godini  implementiralo novi računovodstveni program, koji omogućava da  zaposleni u nadležnoj službi Ministarstva vrše kontrolu tačnosti evidentiranih podataka u izvještajima diplomatskih predstavništava i da ukazuju na utvrđene nepravilnosti. Takođe Ministarstvo u navedenom  programu obezbjeđuje podatke o uplatama i isplatima diplomatskih predstavništava, a u 2019. godini je započelo objedinjavanje podataka o imovini diplomatskih predstavništava i imovini Ministarstva, ali još uvijek nije obezbijeđena adekvatna  evidencija stalne imovine, pa shodno navedenom  nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na usklađenost finansijskih i drugih radnji Ministarstva vanjskih poslova koje se odnose na poslovanje  revidiranih diplomatskih predstavništava, sa skretanjem pažnje.

Konačan Izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja Diplomatskih predstavništava Crne Gore u Italiji, Vatikanu i Njemačkoj za 2018. godini je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj revizije  pravilnosti poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u Italiji, Vatikanu  i Njemačkoj  za 2018.godinu