Baner

Prva radionica „Kontrola kvaliteta i osiguranje kvaliteta“ održana u Sarajevu

Sarajevo, 18. oktobar 2019. godine -  U saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za reviziju Švedske održana je prva radionica na temu „Kontrole kvaliteta i osiguranja kvaliteta“ za predstavnike VRI Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore.

Delegacija DRI Crne Gore koju su činili senatori Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić, sekretar Institucije Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju, Marija Žugić je učestvovala u radu na ovoj radionici.


Tokom prve radionice, učesnici su razgovarali o primjeni ISSAI standarda 140 „Kontrola kvaliteta za VRI“, razlikama između kontrole kvaliteta i osiguranja kvaliteta, kao i o načinu organizovanja sistema kontrole kvaliteta u vrhovnim revizorskim institucijama.

Nakon organizovanja niza radionica na temu „Finansijska revizija“ shodno Planu rada Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda, Nacionalna kancelarija za reviziju je uputila prijedlog vrhovnim revizorskim institucijama za učešće u ovom regionalnom projektu.