Baner

Delegacija DRI na XI Godišnjoj Konferenciji NAO Kosova „Povećanje uticaja revizije u cilju unapređenja upravljanja javnim sektorom“

Struga, 18. oktobar 2019. godine – Delegacija DRI Crne Gore, koju su činili državni revizor – rukovodilac Odeljenja u sektoru III Veselin Urošević i državni revizor Siniša Čađenović prisustvovala je XI Godišnjoj konferenciji NAO Kosova na temu „Jačanje uticaja revizije u cilju unapređenja upravljanja javnim sektorom“.

Godišnju konferenciju je otvorio generalni revizor NAO Kosova, g. Besnik Osmani. Ovom prilikom, generalni revizor je dodijelio zahvalnicu predstavnicima Državne revizorske institucije Crne Gore. 


Tokom konferencije razgovaralo se o jačanju uticaja revizije, izazovima u implementacije preporuka revizije i značaju efikasne komunikacije sa zainteresovanim stranama.


Nacionalna kancelarija za reviziju Kosova je bila domaćin XI Godišnje konferencije u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za reviziju Švedske.