Baner

Saopštenje za javnost

Podgorica 17. oktobar 2019. godine - Povodom kvalifikacija izrečenih u saopštenju menanadžmenta JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” - Budva, vezanih za Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji ovog privrednog društva, Državna revizorska institucija saopštava sljedeće:

1.  Za petnaest godina rada Državne revizorske institucije ovo je prvi slučaj da jedan subjekt revizije, nakon okončanja revizije i objavljivanja Konačnog izvještaja putem medija, daje svoju interpretaciju sadržaja izvještaja i to na način da se javnost grubo dovodi u zabludu o sadržaju istog.

2.  U skladu sa profesionalnim ISSAI standardima i principima revizije javnog sektora, DRI neće “polemisati” o sadržaju nalaza revizije putem medija, posebno ne u situaciji kada odgovorni za zakonitost rada ovog JP za argument u prilog svog profesionalnog rada koriste floskule poput “da sa indignacijom odbacuju kao neosnovane tvrdnje nadležnog Kolegijuma” ili “skandalozni pokušaj DRI da optuži menadžment državnog preduzeća”.   

3. DRI nije nadležan da “optužuje”, već je ta nadležnost u rukama državnog tužilaštva i policije kojima je, na njihov zahtjev, već predat Konačan izvještaj i druga prateća dokumentacija vezana za ovu reviziju.

4. Za sve zainteresovane strane, koje se žele objektivno upoznati integralno sa sadržajem Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji ovog JP, isti je u cijelosti objavljen na internet stranici Institucije: www.dri.co.me, a po službenoj dužnosti dostavljen Skupštini Crne Gore, nadležnim odborima, Vladi i ministarstvima koja vrše nadzor nad radom ovog JP.