Baner

Održan sastanak IT radne grupe kontrolno okruženje za e-upravu i Aktivni priručnik za vršenje IT revizije

Bratislava, 16. oktobar 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je u radu IT radne grupe kontrolno okruženje za e-upravu i Aktivni priručnik za vršenje IT revizije, koja je održana u Bratislavi (Slovačka) u periodu 14-16. oktobar 2019. godine. Delegaciju su činili načelnik Gaga Gegaj, rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionog sistema Biljana Bulatović i državni revizor Ivana Čelebić.


Eksperti u ovoj oblasti iz evropskih revizorskih institucija razgovarali su o važnim temama iz ove oblasti uključujući projekat kontrolno okruženje za e-upravu, korišćenje i priprema programskih dodataka (Plug-ins), analiza rizika i upoznali se sa poslednjim izmjenama Aktivnog priručnika za vršenje IT revizije. Priručnik za vršenje IT revizije koji koristi i Državna revizorska institucija Crne Gore dobija napredu verziju u aktivnom obliku, što je jedna od ključnih aktivnosti ove radne grupe.


Domaćin ovog sastanka je bila Vrhovna revizorska institucija Slovačke u koordinaciji sa Vrhovnom revizorskom institucijom Poljske koja rukovodi EUROSAI IT radnom grupom. Članovi delegacije su iskoristili priliku da sa kolegama razmijene informacije na razne teme iz oblasti informacionih tehnologija.