Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 14. oktobar 2019. godine – Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

 Konačan izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnog računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu