Baner

Treći godišnji sastanak i seminar EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština održan u Lisabonu

Lisabon, 13. oktobar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili senator Zoran Jelić, načelnik u sektoru Vladan Perović, rukovodioci odeljenja Dobrila Glomazić i Sonja Raičković i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić učestvovala je u radu trećeg godišnjeg sastanka EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština i seminara na temu „Funkcije koje obavljaju opštine“, u periodu od 10-11. oktobra 2019. godine u Lisabonu.


Treći seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština je imao za cilj razmjenu iskustava o funkcijama opština i specifičnim funkcijama delegiranim od strane centralnog nivoa vlasti, procesu decentralizacije, kao i o radu vrhovnih revizorskih institucija na planu revizije funkcija lokalne samouprave. Prilikom delegiranja specifičnih funkcija, najvažnije je ocjeniti koji će nivo upravljanja dovesti do pružanja javnih usluga koje najbolje odgovaraju potrebama stanovništva, a da se pritom koriste javna sredstva na najracionalniji mogući način.


Na trećem godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština razmatran je plan implementacije tri strateška cilja iz Plana rada ove EUROSAI Radne grupe za period 2019-2020. godine. Učesnicima su predstavljeni rezultati istraživanja na temu upotrebe podataka opština, prikupljanja podataka o sopstvenim prihodima opština, kao i razvoja baze podataka o glavnim podacima opština. Takođe se razgovaralo o mogućnostima sprovođenja koordinisanih revizija, kao i drugim strateškim pitanjima.

Ovaj događaj je održan u organizaciji Računskog suda Portugala i Vrhovne revizorske institucije Litvanije, koja je predsjedavajući EUROSAI Radne grupe za reviziju opština.