Baner

Objavljen Izvještaj kontrolne revizije JP „Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje“ – Budva

Podgorica, 10. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka sadržanih u konačnom izvještaju o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje“ – Budva za  2016. godinu.

Na bazi sprovedene Kontrolne revizije i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Zoran Jelić (Senator-rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (Senator-član Kolegijuma), usvojio je Konačni izvještaj Kontrolne revizije JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva. Cilj kontrolne revizije je bio provjeriti tačnost izvještaja subjekta revizije o sprovedenim radnjama u cilju realizacije preporuka i utvrditi u kojoj mjeri su realizovane preporuke i da li su identifikovane nepravilnosti otklonjene.

Državna revizorska institucija je prilikom revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu izradila ukupno 36 preporuka, od kojih se 32 preporuke odnose na Preduzeće i 4 preporuke odnose se na druge državne organe.

Kontrolnom revizijom utvrđeno je da je od 32 preporuke koje su date Preduzeću 27 preporuka realizovano, 2 preporuke su djelimično realizovane i 3 preporuke nijesu realizovane. Kontrolnom revizijom utvrđeno je da je od 4 preporuke koje su date drugim državnim organima 2 preporuke su djelimično realizovane i 2 preporuke nijesu realizovane.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je kod realizacije ranije izrađenih preporuka Preduzeće ostvarilo dobre rezultate, ali da i dalje postoje nedostatci u evidentiranju računovodstvenih promjena i nedosljedne primjene zakonskih propisa u vezi statusnih promjena o radu.

Specijalno Državno tužilaštvo je formiralo predmet povodom provjera Izvještaja DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu i s tim u vezi, od Državne revizorske institucije zatraženi su podaci, dokumentacija i informacije vezane za Kontrolnu reviziju JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva. Uprava policije – Sektor kriminalističke policije, Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta je takođe zahtjevao da se za  potrebe rada tog organa dostavi Izvještaj o reviziji JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva.

Državna revizorska institucija će informacije i dokumentaciju, vezano za  Izvještaj o reviziji JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu i Konačan izvještaj Kontrolne revizije JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva sa dokumentacijom i informacijama, dostaviti Specijalnom državnom tužilaštvu i Upravi policije.

Konačan Izvještaj kontrolne revizije JP „Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje“ – Budva je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj kontrolne revizije JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” - Budva